Розробка проектів

«Енергополіс» виконує проектні роботи, що включають всі стадії проектування. Компанія має свій проектний центр, в штаті якого працюють 15 співробітників, в т.ч. сертифіковані згідно українського законодавства інженери-проектувальники.

Ми пропонуємо

наступні проектні послуги:

· Проектува

ння систе

м газопостачання;
· Проектування котелень будь-якого призначення (парових, водогрійних, опалювальних, виробничих);
· Проектування теплових пунктів;
· Проектування внутрішніх і зовніш

ніх інженерних систем і комунікацій (опалення, вентиляція, теплопостачання, електропостачання, водопостачання і каналізація, технологічні трубопроводи тощо);
· Проек

тування автоматизованих систем управління технологічним процесом;
· Проектування КВП теплоенергетичного і технологічного обладнання;
· Проектування вузлів комерційного і технологічного обліку;
· Розробка техніко-економічного обґрунтування;
· Підготовка техніко-економічних пропозицій;
· Енерго- і ресурсозберігаючі схеми теплопостачання населених пунктів.

Автоматизація складних технологічних процесів супроводжується написанням програмного забезпечення штатними висококваліфікованими програмістами.
Ми враховуємо всі побажання Замовника і його фінансові можливості. Розробка проектів здійснюється як із застосуванням вітчизняного обладнання, так і імпортного.

Можливе виконання функцій Замовника за погодженням і експертизі розробленої проектної документації у всіх необхідних інстанціях, тобто проект отримує супровід аж до здачі об’єкта в експлуатацію.